– Ta vare på matjorda

foto
Kolbjørn Gaustad i Jordvern Møre og Romsdal er opptatt av at matjorda blir tatt vare på når dyrka mark blir bygd ned i samband med bygging av ny veg på Hjelset. Foto: Olav Skjegstad