Ønsker å sette inn tiltak så raskt som mulig: – Store slitasjeskader