Stor vannlekkasje i Hatleliblokka – flere leiligheter ubeboelige

foto
Det har vært en stor vannlekkasje i Hatleliblokka i desember. Foto: Bjørn Brunvoll