Nå kommer kvinneprest-spørsmålet på Bispemøtets bord igjen

foto