Vurderte kutt i tilskudd – laget liste over alle som får penger fra kommunen