Bråbrems for sjukeheimskutt hos politikerne i Molde