Frykter Tyrili vil svekke Veksthuset

foto
Seksjon Veksthuset ved Molde behandlingssenter har 15 senger i sitt langtids døgntilbud for rusavhengige. Tyrili kommer med 18 plasser i sitt langtids døgntilbud et par steinkast unna. Foto: MARIT HEIENE