– Trusler hører ikke heime i fiskeriet

foto
Sigmund Finnøy har vært på sjøen – og fisket hummer – i store deler av sitt liv. Foto: Svein O. Søholt