– Ikkje sikkert at det blir deponi verken på Raudsand eller i Brevik

foto
Venstrepolitikar Pål Farstad er motstandar av at Bergmesteren Raudsand saman med Stena og Veidekke får etablere nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand. Bildet er tatt tidlegare. Foto: Thomas Rasmus Skaug