Sjukehuset fortsatt i det blå, men arbeidet på tomta startet denne uka

foto
Forberedende arbeid på sjukehustomta på Hjelset er i gang. Her Kjell Ove Amundsgård, prosjektleder bygg, i området hvor innkjøringen til det nye akuttsjukehuset vil være. Her vil også brakkeriggen som skal brukes under byggingen bli plassert. Foto: Bjørn Brunvoll