Fryktar steinfylling kan rase

foto
Det er under planlegging ei djup sjøfylling for å legge til rette kaiområdet på Raudsand. ILLUSTRASJON: Bergmesteren