Her har nesten 20.000 biler blitt ståande da ferja gikk

foto
Molde - Vestnes har framleis mange attståande køyretøy. Foto: Bjørn Brunvoll