– Endelig! Vi har kjempa for dette i 12 år

foto
Et hundretalls lokale publikummere utafor inngjerdinga til sjukehustomta fulgte med da grunnsteinen ble lagt ned på sjukehustomta lørdag. F.v. Ann Elida Solheim, Gunnhild Meringdal, Odd Arild Farstad, Ellinor Kolden, og Ola Rokstad Foto: MARIT HEIENE