Luftambulansetjenesten glade for tvungen lønnsnemnd – har normal beredskap gjennom hele dagen

foto