MFK: – Vi forholder oss til at vi skal fortsette til Baku

foto