Arbeidsgiverutvalget: – Det har vært en lengre prosess