Trygg Trafikk: 2022 har vært et tragisk år for trafikantene