Eide går inn i Hustadvika med et udekt merforbruk på 22,7 millioner kroner

foto
Historisk: Eide formannskap diskuterer kommuneøkonomien i historiens siste møte. F.v. John Helge Strand (V), Birgit Dyrhaug (Sp), ordfører Egil Strand (H), Rune Strand (Sp), Kari Nergård (Ap) og fungerende rådmann Per Sverre Ersvik. Foto: Oddbjørn Harnes Foto: Oddbjørn Harnes