– Galskap å halde fram med Nordøyvegen

foto
Galskap: Ordførar Jørgen Amdam i Volda meiner det vil vere galskap å byggje Nordøyvegen med dei siste tala som ligg føre. FOTO: RUNE SÆBØNES