Det var nesten ingen sure miner da Mattilsynet dro på restaurantbesøk i området vårt i 2018

foto