Fire søkere til jobben som skolesjef i kommunen – se lista