Plan for sjukeheimer utsatt – fikk ikke tak i folk

foto