Fire menn skadet i alvorlig arbeidsulykke i trafostasjon