– Ikke akseptabelt

foto
- Svekkes Heimevernet, betyr det en svekkelse for Aukra komme, sier ordfører Bernhard Riksfjord. Foto: Oddbjørn Harnes