Lettelse ved I.P. Huse

foto
Hjørnesteinsbedriften I.P. Huse på Steinshamn har nå 115 ansatte. Foto: Oddbjørn Harnes