Den siste modulen i ekspansjonsprosjektet på Nyhamna har ankommet. En enhet på 2.509 tonn bestående av rør og avansert teknologi – fraktet fra Stord til Gossen. Du kan se en «time-laps-video» av det hele i vinduet over.

Vanvittig stor

Dette er den siste – og største – av totalt 54 moduler i utvidelsesprosjektet. En utvidelse som skal sørge for at gassen fra Polarled kan føres til Nyhamna og videre ut i Europa.

Vekta tilsvarer 32 fullastede Boeing 737-800-fly (flytypen Norwegian for eksempel bruker mellom Molde og Oslo). Det tok 300.000 arbeidstimer å bygge denne modulen.

Fraktet sjøvegen

Ved hjelp av slepebåter og en lekter ble den fraktet sjøvegen. De brukte 40 timer på denne transportetappen fra Stord til Nyhamna, ei strekning på 450 kilometer.

Endelig framme på Nyhamna måtte modulen fraktes på en spesialmaskin med hele 500 hjul. Denne siste delen til utvidelsesprosjektet er hele 31,5 meter høy.

Nå skal de kobles sammen

– Modulen vil fungere som mottaksterminal for gass fra Polarled før gassen fraktes videre inn i anlegget for prosessering sammen med gassen fra Ormen Lange, og eksporteres via eksisterende Langeled, forteller ekspansjonsprosjektets kommunikasjonsansvarlig i Norske Shell, Lillian Aasheim.

– Oppgaven vår i år blir å koble alle disse nye modulene opp mot eksisterende anlegg, sier Aasheim til Rbnett.

Med den nye installasjonen på Nyhamna kan anlegget distribuere gass til 22 millioner europeiske hjem.

foto
For å flytte på modulen brukes en spesialmaskin med 500 hjul. Denne siste modulen til ekspansjonsprosjektet veier hele 2.509 tonn og er 31,5 meter høy. Foto: Norske Shell