Steinar Reiten: – Kroken på døra<p> Harald Storvik: – Klarer oss utan

foto