Skal bygge nytt helsehus for 160 millioner

foto
NYBYGG: Skisse som viser hvordan det nye helsehuset kan bli. Foto: Norconsult