– Flertallet vil ikke ha omkamper

foto
Det store flertallet stiller seg bak planene om E39 med fjordkryssing langs Møreaksen, med mulig oppstart i 2023 eller 2024. Foto: Møreaksen / Statens vegvesen