Macè Senteret langt skritt nærmere en realisering

foto
Skissen viser utbyggingenav bakgården mot bussholdeplassen. Foto: Illustrasjoner: Norconsult