Sjukehuset Nordmøre og Romsdal kan bli utsatt et år fordi prisene fra tilbyderne Skanska og BetonmastHæhre ligger langt over de økonomiske rammene.

– Hvorfor må anbudskonkurransen avlyses og ny konkurranse utlyses?

– De tingene vi kunne fått ned prisen på i forhandlingene, ligger dels innenfor kravene i konkurransen, men det meste ville handle om «vesentlige endringer», sier Remme.

Slike «vesentlige endringer» i forhold til utlyste krav, kan man ikke gjøre uten å bryte konkurransereglene. Prinsippet er at alle som ønsker å gi tilbud, skal ha de samme kravene å forholde seg til.

– Det var ingen lett beslutning å anbefale å avslutte konkurransen. Men når markedet gir slike priser, kan vi ikke se for oss at vi greier å holde oss innenfor rammene for prosjektet på 4,3 milliarder. Vi har ikke mandat til å gå utover det, sier Remme.

– Hva tenker du om situasjonen SNR er i nå?

– Det er leit, vi var på god og rett kurs. Men jeg er fortsatt klar på at SNR skal realiseres innenfor samfunnsoppdraget vi har fått. Nå må vi se på detaljnivå og bygningsmessige løsninger. Men arealet, funksjonene og konseptet står fast.

– Hvor trygg er du på at SNR blir bygd?

– SNR skal gjennomføres, det er det ingen tvil om.

– Det er ikke første gang et stort prosjekt viser seg vanskelig å holde innenfor rammene...?

– Nei, det er ikke oppsiktsvekkende. Men med det bakteppet dette prosjektet har, var det absolutt ikke ønskelig at vi skulle komme i denne situasjonen, sier Remme.