Også Tingvoll sa opp avtalen med Helse Møre og Romsdal

foto