Pekte på løsning: – Men det skjer ikke i et valgår