Møtes onsdag for å diskutere hvordan løftene skal innfris

foto