Friluftsrådet kåres til Årets Æresvandrer for sine StikkUt-turer

foto
Stikkutansvarlig Marte Melbø i Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal deler æren for utmerkelsen Årets Æresvandrer med Trine Kristiansen Glåmen fra Halsa og de andre Stikkutansvarlige rundt om i kommunene. Foto: Geir Forbregd