Stolsmo/Hegerberg har kjøpt eiendom i Ålvundfjord

foto
Eiendommen ligger i Ålvundfjord i Sunndal kommune. Foto: Eiendomsmegler 1