Langt over 1.000 ansatte i offshorenæringa i Molde-regionen har blitt oppsagt de siste 2–3 åra. Bare noen ytterst få av oppsigelsene har endt med arbeidsrettssak.

Det har vært omfattende nedbemanninger i National Oilwell Varco, Prezioso Linjebygg, Axess og en rekke andre leverandørbedrifter.

Sorenskriver Svein Eikrem ved Romsdal tingrett opplyser at de hittil i år har fått inn 17 arbeidsrettssaker totalt. Mange av disse har overhodet ikke noe med nedbemanning innen offshoresektoren å gjøre.

– Men vi har også hatt saker som har dreid seg om det. Normalt tilbyr retten ei ordning med rettsmekling. Det forutsetter at begge parter ønsker å mekle saken. I flere av sakene har det blitt forlik på grunn av rettsmekling, slik at en har sluppet å ha en full gjennomgang i retten, sier Svein Eikrem.

NOV kuttet flest

National Oilwell Varco (NOV) i Molde har hatt den største nedbemanningen. Staben er redusert fra over 500 – medregnet innleide – til i overkant av 100.

– Det har vært tøft og krevende, sier Tore Olav Storvik, hovedtillitsvalgt i organisasjonen Lederne ved NOV i Molde. Lederne organiserer ledere og teknisk og merkantilt ansatte.

– Hvordan synes du bedriften har håndtert nedbemanningene?

– Jeg må si at de har vært håndtert veldig ryddig. Vi som tillitsvalgte har vært involvert i hele prosessen, og fått god informasjon hele vegen. Vi har stadig vært i forkant av det som skjer, sier Tore Olav Storvik.

– Nesten ingen av oppsigelsene i NOV i Norge har endt opp som arbeidsrettssaker. Hva er forklaringen på det?

– Det tror jeg har sammenheng med at prosessene har vært ryddige. Samtidig tror jeg ansatte har vært innforstått med at det ikke ble jobb til alle da markedet sviktet, slik det gjorde.

– Hvordan er stemninga ved NOV i Molde i dag?

– Jeg føler at den er bra. Jeg har inntrykk av at folk begynner å se framover igjen. Det er et godt tegn. Vi har akkurat avsluttet oppsigelsesrunde nummer fire. Folk har ennå ikke rukket å senke skuldrene. Jeg vil understreke at nedbemanningene har skjedd på en ryddig og rettferdig måte. Sakene har vært løst internt. Det er grunnen til at de ikke har endt opp i rettssystemet. Jeg skal ikke si at alle har vært enig hele vegen, men sakene har blitt løst på en god måte, sier Storvik, som er glad for at mange oppsagte har fått ny jobb.

200 oppsagt i Linjebygg

Adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i Prezioso Linjebygg opplyser at over 200 ansatte enten har fått oppsigelse eller endringsoppsigelse. Det siste vil si at de har blitt oppsagt i stillingen de har, og fått tilbud om annen stilling i bedriften.

– Hvordan har nedbemanningen gått?

– For det første har jeg inntrykk av at de aller fleste har fått seg ny jobb. Det synes jeg er veldig kjekt. Oppsigelser er selvsagt verst for dem som blir rammet og mister jobben. Men for bedriften er det også uheldig, fordi det er produksjonsapparatet vårt vi snakker om. Alle som har mistet jobben her er flinke folk. Når produksjonsapparatet blir mindre, blir det også mindre å gjøre i administrasjonen. Derfor har vi også måttet redusere der. Nedbemanningen har gått relativt hardt ut over både ingeniører og andre, sier Kristoffer B. Jenssen.

Prezioso Linjebygg har svært få saker som har endt i retten.

– Hvor krevende er det å sitte som leder når markedet svikter - og en må nedbemanne?

– Det er selvfølgelig krevende å skulle si farvel til kolleger du har hatt gjennom mange år. Men er det ikke jobb, så er det ikke jobb. For det andre er du som leder helt avhengig av å ha et godt lederteam. Det har jeg hatt. Jeg har ikke på noen måte stått alene i dette. Vi er mange som har tatt denne støyten sammen. Uten hadde det ikke gått. At vi i utgangspunktet har hatt et godt arbeidsmiljø og et godt samhold i bedriften, har også vært viktig, selv om arbeidsmiljøet blir utfordret i en slik situasjon, sier Kristoffer B. Jenssen.

Adm. direktør Kristoffer B. Jenssen i Prezioso Linjebygg. Foto: Kjell Langmyren