Mørklagte gater på seinsommaren – lyset kjem ikkje på før skulestart

foto