Klubben lå nede i 15 år, da tok Janne Lene og co grep

foto