Helseprofessor: – Tviler på at det blir to fødeavdelinger. Men om politikerne vil, blir det det

foto
– Lokalisering av sjukehus er veldig viktig for en by. Det skyldes ikke bare helsetjenestene, de påvirkes i relativt liten grad. Men når et sjukehus flyttes ut, flyttes også kompetansemiljø og veldig viktige arbeidsplasser, sier Terje P. Hagen, professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Foto: Øystein Horgmo, UiO