Molde mangler 6 fastleger – parti etterlyser tiltak