– Det var kritisk viktig at byggeprosessen på Hjelset startet før stortingsvalget

foto
Torgeir Dahl, ordfører i Molde, forteller om det han mener har vært årets viktigste saker – og det han tror vil prege 2022.. Foto: Bjørn Brunvoll