– Svaret er ikke «Send mer penger!»

foto
– Helsevesenet kan ikke bare be om mer penger for å klare å levere helsetjenestene til befolkningen i åra framover. Vi inviterer til å tenke fellesløsninger, sier direktør for eierstyring Nils Kvernmo. Foto: RICHARD NERGAARD