– Sjøfront-utbygging må vike for mer eldreomsorg

foto