Melder seg ut av Frp etter uenighet om deponiplanene på Raudsand

foto