Mannen som sto bak knivstikkingen ved Tingvoll asylmottak onsdag skal ha vært psykisk sjuk i en lengre periode, skriver Aura Avis.

Politiet opplyser at det har vært episoder knyttet til mannen i det siste, men at disse ikke har vært så alvorlig at det har vært nødvendig å gripe inn. Han er nå overført til psykiatrisk sjukehus. Ifølge NRK Møre og Romsdal skulle mannen avhøres torsdag. Han ble sjøl lettere skadd i hendelsen.

Tre personer ble skadd i knivdramaet, men den ene ble skrevet ut fra sjukehuset alt torsdag. De to andre ligger fortsatt på sjukehuset med det som blir beskrevet som alvorlige, men ikke livstruende knivskader på hender og armer.

Politiet fikk varsel om knivstikkingen i 16-tida onsdag.