– Jeg har godt håp om at Astad-Bjerkeset vil klikke på plass i Nasjonal Transportplan

foto
– Det er viktigere å få vekk én av flaskehalsene på strekningen Kristiansund-Hjelset enn å bruke penger på utbedring av E39 på strekninger som ser ut som en linjalstrek, sier KrFs Steinar Reiten. Han tror Stortinget sier ja til å løfte fram Astad-Bjerkeset. Foto: Richard Nergaard