National Oilwell Varco Norway AS (NOVN) har besluttet at det skal gjennomføres en ny runde med nedbemanning i selskapet, skriver NOVN i en pressemelding torsdag formiddag.

Inntil 170 medarbeidere kan bli omfattet av nedbemanningen. Tallet inkluderer permittering som vil bli benyttet i deler av organisasjonen, ifølge pressemeldingen.

– Molde lite berørt

Frode Jensen, adm. dir. i NOV Norge, sier til Rbnett at Molde i liten grad vil bli berørt i den kommende runden med nedbemanninger.

– Men slik den juridiske prosessen er, kan vi ikke garantere at ingen mister jobben i Molde, sier han.

Grunen til at Molde blir lite berørt, er at markedet for offshore kraner, som Molde-avdelinga opererer i, har bedre muligheter enn NOVs øvrige marked.

Positivt i kranmarkedet

Dette bekrefter stedlig leder ved NOV Molde, Håvard Høgset:

- Ja, kranmarkedet som vi er innenfor, har vist en mye mer positiv utvikling enn markedet for boreutstyr i resten av selskapet, sier han.

Høgset opplyser at ansatte fikk forvarsel om kommende prosess 12. juni, og ble orientert på allmøte i dag torsdag om antall nedbemannede selskapet ser for seg.

– I hvilken grad oppfatter du at ansatte er urolige, når det sies at Molde blir lite berørt?

– Det er alltid en bekymring når man ikke har 100 prosent garanti for jobben. Men jeg vil ikke si at jeg oppfattet uro i særlig grad, sier han.

Sies opp i løpet av sommeren

Adm. dir. Frode Jensen i NOV Norway kan ikke si noe konkret om hvor mange som må gå ved hvilke avdelinger.

– Varselet i dag gjelder den totale reduksjonen. Så starter diskusjonen om hvor nedbemanningene skal skje, der virksomhetene i hele Norge er å betrakte som én krets.

– Hva er tidsfristen for prosessen?

– Etter vurderingene av hvor kuttene skal tas, blir det drøftinger med mulige overtallige. Så vil oppsigelsene komme innen august, og deretter er det normalt tre måneders oppsigelsestid.

– Så dere har ingen avgangsordninger, f eks tilbud om sluttpakker av ulike slag ansatte kan søke på?

– Nei, oppsigelser er virkemiddeldet.

– Hvordan ser dere på situasjonen på lengre sikt?

– På litt lengre sikt er vi positive til offshore generelt og har tro på at olje og gass kommer tilbake.

– I hvilken grad opererer NOV i markedet for vindmøller til havs?

– Vi har en del kontrakter på offshore vindmøller, og ser også større muligheter i det markedet, sier Jensen.

Fra 5000 til 1720 ansatte

Jensen sier kuttene gjøres for å tilpasse bemanningen til den aktiviteten de ser for seg på slutten av året, og inn i 2018.

Som kjent har NOV og andre virksomheter knyttet til olje og gass vært gjennom kraftig kutt de siste få årene. National Oilwell Varco har gått fra 5.000 ansatte i Norge på slutten av 2014, til 1720 nå. I Molde har NOV nå ca. 100 ansatte.

Tøft marked

«Bakgrunnen for nedbemanningen er den utfordrende markedssituasjonen i vår bransje, som har resultert i redusert ordreinngang og ordrereserve», opplyser bedriften i pressemeldingen som gikk ut torsdag formiddag.

Ledelsen i NOV Norge «beklager den belastning en slik situasjon påfører de ansatte», og skriver at de vil legge vekt på å gjennomføre en ryddig prosess der forpliktelser overfor berørte parter blir overholdt.