Møre og Romsdal Ap vil ha permanent fødetilbud i Kristiansund

foto
Møre og Romsdal Arbeiderparti støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessjukehuset står ferdig, heter det i et styrevedtak fattet lørdag. Foto: Øystein Bjerkeland