(smp.no): Friluftsrådet har endelig fått politisk støtte og finansiering av Skjærgårdstjeneste. Nylig fikk de båten Ludvig som skal fungere i tjenesten.

– Vi synes dette er fantastisk. Jeg er en ganske utålmodig person, men i politisk sammenheng har jo dette gått raskt. I august 2016 tok vi med oss omtrent hele Mørebenken på tur og fortalte om utfordringene med marin forsøpling. Samtidig har Friluftsrådenes Landsforbund jobbet med å få utvidet Skjærgårdstjenesten, sier daglig leder i Sunnmøre Friluftsråd, May Britt Haukås.

– Har vært en kamp

Ifølge Haukås var det Rigmor Andersen Eide (KrF) som i revidert statsbudsjett fikk kjempet gjennom forslaget om å opprette Skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal. Haukås mener at Møre og Romsdal virkelig trenger en slik tjeneste, da det er mye fritidsbåtbruk i fylket.

– Skjærgårdstjeneste er noe helt nytt for Møre og Romsdal. Den har eksistert i Norge siden 1992. Dette har vært en tjeneste som har gått fra svenskegrensa til og med Hordaland. Vi har lenge ment at dette er noe fylket trenger. Det er urimelig at deler av kysten vår er uten Skjærgårdstjeneste. Det har vært en kamp for å få etablere tjenesten i Møre og Romsdal. Dette er et spleiselag, da staten betaler cirka halvparten av drifta og tjenesten, mens fylket og kommunene står for andre halvpart. Medlemskommunene betaler gjennom medlemskontingenten til friluftsrådene, forteller hun.

Haukås mener tjenesten representerer en ny æra for fylket. Skjærgårdstjenesten skal driftes av Sunnmøre Friluftsråd i tett samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Dermed nyter alle medlemskommuner i friluftsrådene gleden av båten.

foto
LUDVIG: Den nye båten har navnet Ludvig, og vil være i aksjon for Friluftsrådet. Foto: Marius Simensen / SUNNMØRSPOSTEN

Skal rydde søppel

Haukås er svært begeistret og omtrent rørt over at Friluftsrådet endelig har fått ny båt til en slik tjeneste. Mandag var første gang hun dro på tur med båten.

– Det er helt uvirkelig at dette endelig har skjedd, sier Haukås idet hun ivrig forklarer hvilket arbeid båten skal være med på.

– Vi skal drifte og stelle statlige og andre offentlige eide sjøbaserte friluftsområder. Vi skal blant annet slå gras på holmer, bygge turstier, sette opp stupebrett, legge ut flytebrygger, frakte beitedyr til holmer for å hindre gjengroing og rydde søppel. Kampen mot marin forsøpling er viktig. Båten er et tjenlig arbeidsredskap som vi kan hente søppel med. Med hjelp fra denne båten blir disse jobbene enklere. Vi skal gjøre friluftsområder enda mer tilgjengelige for folk, forteller Haukås.

Friluftsrådet har hatt en gammel båt som ikke har tålt hardt vær. Driftsleder Pål Henry Høyberg synes også det er kjempebra at de endelig har fått en bedre båt og Skjærgårdstjeneste.

– Denne båten vil gjøre en stor forskjell. Den største fordelen er at vi får være på sjøen flere dager og dermed gjøre mer, sier Høyberg.

Han forteller at den nye båten vil bidra til at de får stor rekkevidde i fylket fordi det er en rask båt.

foto
TESTER BÅTEN: Mandag testet driftsleder Pål Henry Høyberg og skipper Torgeir Sund den nye båten Ludvig. Begge er fornøyde med nyinnkjøpet som skal fungere i hele fylke. Foto: MARIUS SIMENSEN / SUNNMØRSPOSTEN

Flere flytebrygger

Ved at det nå er etablert Skjærgårdstjeneste i fylket, kan Friluftsrådet søke om økonomisk støtte fra staten til prosjekter i offentlige eide friluftsområder.

– Det blir flytebrygge flere steder nå. Vikholmen i Ellingsøyfjorden er den første nå som skal få en flytebrygge, sier Haukås.

Hun forteller at de på sikt trolig skal ansatte flere knyttet til tjenesten.

– I første omgang skal den være en integrert del av Sunnmøre Friluftsråd. Nå er vi i gang og skal bygge stein på stein. Etter hvert skal vi utvide, forteller Haukås.

Denne saka ble først publisert hos Sunnmørsposten.

foto
Daglig leder May Britt Haukås i Sunnmøre Friluftsråd er svært glad for at de endelig har fått gjennomslag for en Skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal. Foto: Marius Simensen / SUNNMØRSPOSTEN